:: úřední deska ::

pozvánky .::. vyhlášky .::. zápisy .::. ostatní dokumenty .::. volby

:: vyhlášky

Oznámení o vydání změny č.1 Územního plánu obce Lukov

.pdf

Změna územního plánu obce Lukov

.pdf

Oznámení o zahájení řízení Návrhu změny č.1 územního plánu Lukov

.pdf

Vyhláška SPÚ

Vyhláška

Veřejná vyhláška - Oznámení opatření obecné povahy, kterým se zadávají zásady územního rozvoje Ústeckého kraje

Vyhláška

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o upraveném a posouzeném návrhu Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek

Vyhláška

Veřejná vyhláška o zahájení projednání Návrhu zadání změny č.1 územního plánu obce Lukov

Vyhláška

Zadání (návrh)

Vyměření daně z nemovitosti na rok 2009

.pdf

 

 

 

 

www.obeclukov.cz .::. obeclukov@volny.cz .::. +420 417871190 .::. Štěpánov 32, 41804 Bílina